Liệu pháp vật lý trị liệu

Physiotherapy aims to restore and optimize a person’s physical and functional ability. Depending on a patient’s physical condition, underlying medical issues, and goals, a physiotherapist will usually recommend a personalized treatment program which may include specialized exercises, manual therapy, and the application of different treatment modalities.

physiotherapy Liệu pháp vật lý trị liệu

Common modalities include heat, ultrasound, hydrotherapy and electrical therapy. Manual therapy is specific to the underlying condition and may include mobilizations, manipulations, and myofacial release (medical massage).

As there are many physiotherapy practices in Singapore, each catering to the needs of specific groups of patients, it is important to select an appropriate physiotherapist based on your condition and their area of expertise.

If you are unsure about your condition, or if your condition has not improved despite standard physiotherapy treatments, simply call us at +65 6732 2397 or leave a message below for Dr Tan to discuss a customized non-invasive solution for you. Liệu pháp vật lý trị liệu

 

Dịch vụ vật lý trị liệu ở Sing-ga-po

Liệu pháp vật lý trị liệu có tác dụng phục hồi và tối ưu hóa khả năng thể chất và chức năng của con người. Tùy theo điều kiện thể chất của bệnh nhân, dựa vào các vấn đề y tế, và mục đích điều trị, nhà vật lý trị liệu thường sẽ đề nghị một chương trình điều trị riêng cho từng cá nhân, bao gồm các bài tập chuyên biệt, liệu pháp thủ công, và áp dụng các phương thức điều trị khác nhau.

Những phương thức điều trị được sử dụng rộng rãi bao gồm: nhiệt, siêu âm, thủy liệu pháp và liệu pháp điện. Liệu pháp thủ công được dùng để đặc trị các tình trạng bệnh bên trong, bao gồm các thao tác kỹ thuật kéo căng và xoa bóp gân cơ (mát-xa).

Do ở Singapore có nhiều cơ sở vật lý trị liệu đang hoạt động, mỗi nơi lại phục vụ cho các nhóm bệnh nhân cụ thể, nên điều quan trọng là bạn phải chọn được một phương pháp vật lý trị liệu phù hợp dựa trên tình trạng bản thân và chuyên môn của họ.